ANA SAYFA

HEMŞİRELİK

PROGRAMI

VI. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJİ KONGRESİ

HEMŞİRELİK PROGRAMI

TEMEL DÜZEY HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ (KEMİK İLİĞİ NAKLİ) KURSU

15 Ekim 2015
Dolmabahçe Ballroom A

08:30-08:40

Açılış Konuşması

Birol Güvenç

Oturum-I: Kök Hücreler ve Hematopoietik Kök Hücre Nakline Giriş

Oturum Başkanları: Bülent Antmen, Hüsniye Çalışır

08:40-09:00

Kemik İliği Dokusunu Tanıyalım

Bülent Antmen

09:00-09:20

Kök Hücre Nedir? Kaç Çeşit Kök Hücre Vardır? Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?

Ferda Tekin Turhan

09:20-09:40

Hematopoietik Kök Hücre (HKH) Nakli Nedir, Türleri Nedir, Hangi Amaçla Uygulanır?

Nuray Gümüş

09:40-10:00

HKH Nakli Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılmaktadır?

Ayşin Kayış

10:00-10:30

Kahve Arası

Oturum-II: HKH Nakli Ünitesi ve Ekibi, HKH Nakline Hazırlık

Oturum Başkanları: Orhan Ayyıldız, Medine Yılmaz

10.30-10:50

HKH Nakli Ünitesinin Fiziksel Özellikleri ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri

Fatma Tarakçı Bilgin

10:50-11:10

HKH Nakli Ekibi Kimlerden Oluşur? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Hüsniye Çalışır

11:10-11:30

HKH Nakli İçin Kimler “Donör” Olabilir? Hasta (Alıcı) ile Donör (Verici) Arasındaki Uyum Nasıl Belirlenir? Donör Tarama Süreçleri Nasıl Yürütülür?

Meral Akbıyık

11:30-12:00

HKH Nakli Amacıyla Hangi Tip Kök Hücreler Kullanılabilir? Mobilizasyon Ne Demektir? Kök Hücreleri Hasta veya Donörden Toplamak İçin Hangi Yollar İzlenir?

Leylagül Kaynar

12:00-13:30

Öğle Yemeği

Oturum-III: HKH Nakli Süreci

Oturum Başkanı: Leylagül Kaynar, Nuray Gümüş

13:30-14:00

Hastalar Hematopoietik Kök Hücre Nakline Nasıl Hazırlanır? Hazırlık Rejimleri: Tanımı, Türleri, Yoğunluğu

Sinan Akbayram

14:00-14:20

Kök Hücre İnfüzyonu: Taze veya Dondurulmuş Kök Hücrelerde Farklı mı? Hasta Nasıl Hazırlanmalı? İnfüzyon Sırasında ve Sonrasındaki Hasta Takibi Nasıl Olmalı?

Havva Dulda

14:20-14:40

HKH Naklinin Başarısı Nasıl Değerlendirilir? Engrafman ve Graft Yetmezliği Nedir?

Barbaros Ş. Karagün

14:40-15:00

HKH Nakli Hastalarında Beslenme Nasıl Olmalıdır?

Pınar Kum

15:00-15:30

Kahve Arası

Oturum-IV: HKH Nakli İlişkili Komplikasyonlar

Oturum Başkanı: Fatih Erbey, Refiye Özgen

15:30-15:50

Graftversus Host Hastalığı Nedir? Tanı, Takip ve Tedavi Yaklaşımları Nelerdir?

Medine Yılmaz

15:50-16:10

HKH Naklinde GVHH-dışı Akut Komplikasyonlar Nelerdir?

Fatih Erbey

16:10-16:30

HKH Nakli Hastalarında Post-transplant Takip: Taburcu Edilen Hastalar İçin Evde Bakım Eğitimi

Medine İlksen Kılınç

16:30-16:50

HKH Nakli Yapılan Hastalarda Psikososyal Sorunlar Nedir? Sağlık Çalışanlarının Yaklaşımı Nasıl Olmalıdır?

Gaye Çakırgil

16:50-17:10

Deneyim Paylaşımı: İmmünoterapide İntravenöz ve Subkutan Uygulama

Hatice Sarıcalıoğlu

17:10-17:30

Kapanış ve Değerlendirme

KURS DÜZENLEME KURULU

  • Uzm. Bio. Ferda TEKİN TURHAN
  • Hem. Nuray GÜMÜŞ
  • Uzm. Hem. Hamide ŞİŞMAN
  • Doç. Dr. Fatih Erbey
  • Prof. Dr. Birol GÜVENÇ
Önemli Günler
01 Ağustos 2015 : Erken Kayıt Son Günü
05 Ağustos 2015 : Bildiri Son Gönderim Tarihi
14-18 Ekim 2015 : Kongre Tarihi